دانلود با لینک مستقیم فایل(پایان نامه بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریكا درباره وقایع عراق: تحلیل محتوای كیهان‏‎‎، شرق، تایم و نیوزویک)

پایان نامه بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریكا درباره وقایع عراق: تحلیل محتوای كیهان‏‎‎، شرق، تایم و نیوزویک|دانلود با لینک مستقیم فایل|زِد اِی|41012287|بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریكا درباره وقایع عراق
پایان نامه بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریكا درباره وقایع عراق: تحلیل محتوای كیهان‏‎‎، شرق، تایم و نیوزویک

فهرست مطالب

فصل اول : كلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………2

طرح مسئله………………………………………………….….…………......………6

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………….…….…………..….….……....11

بررسی سا بقه تحقیق…………....……………………………….….…………………...13

اهداف تحقیق………………………………………………..……………..…………15

پا نویس ها …………………………………………………………………………..16

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه……………………………………………………….……………………...19

بخش اول - کشورعراق

موقعیت جغرافیایی………………………………………………………….…………..20

تاریخچه سیاسی عراق و حكومت صدام حسین………………………………………………….20

زبان………………………………………………………………………………..26

مذهب……………………………………………………………………………...26

جمعیت…………………………………………………………………………….26

بخش دوم - رسانه ها، جنگ و سیاست

جنگ و رسانه ها………………………………………………………………………27

سیاست ،رسانه ها و افكار عمومی…………………...……………………………………….34

سیاست خارجی ایران…………………………………………………………………...38

سیاست خارجی امریكا…………………………………………………………………...42

بخش سوم - مفاهیم و نظریه های ارتباطات

خبر………………………………………………………………………………..46

مصاحبه……………………………………………………………………………..49

تفسیر و تحلیل………………………………………………………………………...50

مقالات خبر…………………………………………………………………………..51

انواع تیتر در ارائه مطلب…………………………………………………………………...53

كاركرد مطبو عا ت……………………………………………………………………....54

مطبو عا ت در ایران……………………………………………………………………...55

مطبو عا ت در امریكا…………………………………………………………………….57

دروازه بانی خبر………………………………………………………………………...60

برجسته سازی………………………………………………………………………...64

پانویس ها……………………………………………………………..……………....66

فصل سوم: روش شنا سی تحقیق

روش تحقیق…………………………………………………………………………72

جامعه آماری………………………………………………………………………….73

روش نمونه گیری………………………………………………………….…………...73

جمع آوری داده ها و آزمون آماری…………………………………………………………... 73

واحد تحلیل………………………………………………………………………….73

تعاریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………….74

پانویس ها…………………………………………………………………………...81

فصل چهارم: بررسی یافته های تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………....83

بخش اول: توصیف یافته های تحقیق……………………………………………….…….…....84

بخش دوم: بررسی رابطه بین متغیرهاونشریه ها…………………………………….....……………94

فصل پنجم:خلاصه و نتیجه گیری تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………..116

بخش اول: خلاصه تحقیق………………………………………………………………..117

بخش دوم: نتیجه گیری تحقیق………………………………………………………..…...119

بخش سوم: محدودیتها و پیشنهادهای تحقیق………………………………………………….122

منابع و مآخذ……………………………………………………………………...…124

دستورالعمل کدگذاری………………………………………………………………….134


مطالب دیگر:
📎فیزیک 1 شریف📎فیزیک و کوانتوم📎سیالات پارسه📎ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار Fluka📎سیالات پیشرفته دکتر علی حق طلب1📎سیالات پیشرفته دکتر علی حق طلب2📎کتاب مرکز دانلود کاربردی اکسل📎دانلود پاورپوینت فراگرد معرفت پذیری (فصل چهارم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)📎دانلود پاورپوینت پایگاه‌های داده رابطه‌ای📎دانلود پاورپوینت تکنیک های مستند سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری📎دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعات حسابداری📎دانلود پاورپوینت طراحی پایگاه داده با استفاده از مدل داده ای REA📎دانلود پاورپوینت طراحی، پیاده سازی، اجرا و بهره برداری سیستم های اطلاعاتی حسابداری📎کتاب جدول شناسایی حساب ها و زبان تخصصی حسابداری1 و 2📎خلاصه کتاب ایین سخنرانی📎اموزش سریع برنامه c++📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش کارکنان📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق کانون های اصلاح و تربیت📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد اجتماعی📎مبانی نظری و پیشینه موضوع بزهکاری نوجوانان📎مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرمایه اجتماعی📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های مدیران آموزشی📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعریف کودک و نوجوان📎مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی