دانلود با لینک مستقیم فایل(پایان نامه بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل - 1- سیكلوهگزنیل)- 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون)

پایان نامه بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل - 1- سیكلوهگزنیل)- 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون|دانلود با لینک مستقیم فایل|زِد اِی|41012284|فهرست مطالب,عنوان صفحه,خلاصه فارسی,مقدمه 1,فصل اول كلیات,11 اكسیم‌ها و كاربرد آنها 2,111 اثر اكسیم به عنوان آنتی دوت 4,الف) ساختار شیمیائی و ویژگی اكسیم‌ها 11,ب) فارماكوكینتیك اكسیم‌ها 14,ج) سمیت اكسیم‌ها 15
پایان نامه بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل - 1- سیكلوهگزنیل)- 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون

فهرست مطالب

عنوانصفحه

خلاصه فارسی

مقدمه................................ 1

فصل اول: كلیات

1-1- اكسیم‌ها و كاربرد آنها................... 2

1-1-1- اثر اكسیم به عنوان آنتی دوت........... 4

الف) ساختار شیمیائی و ویژگی اكسیم‌ها......... 11

ب) فارماكوكینتیك اكسیم‌ها.................... 14

ج) سمیت اكسیم‌ها.............................. 15

د) خاصیت فعالیت بخشی مجدد در In- Vitro........... 17

هـ) خاصیت احیاكنندگی در In-Vivo............... 20

و) اثربخشی درمانی اكسیم‌ها.................... 25

ز) توصیه‌های بالینی........................... 30

1-1-2- اثر اكسیم‌ها به عنوان آنتی دوت سموم ارگانو فسفره 32

الف) مكانیزم عمل آفت كش‌های ارگانو فسفره..... 32

ب) تابلوی بالینی مسمومیت با آفت كش‌های ارگانو فسفره 34

ج) درمان مسمومیت با آفت كش‌های ارگانو فسفره.. 37

1-1-3- اكسیم با كاربرد علف‌كش................ 38

1-1-4- اثر ضد قارچی اكسیم‌ها................. 39

الف) معرفی قارچ‌ها............................ 39

ب) شیمی درمانی بیماری‌های قارچی.............. 41

ج) آزول‌های ضد قارچ.......................... 43

د) فارماكوفور آزول‌های ضد قارچی.............. 44

هـ) مكانیزم اثر آزول‌ها...................... 48

و) طراحی آزول‌های جدید ضد قارچ (آنالوگ های اكسی كونازول) 51

1-1-5- اثر اكسیم در درمان بیماری انگلی لشمانیوز 55

1-1-6- تركیبات آنتی‌بیوتیك با ساختار اكسیم.... 57

الف) تعریف آنتی‌بیوتیك‌ها...................... 57

ب) منابع آنتی‌بیوتیك‌ها........................ 60

ج) مكانیزم اثر آنتی‌بیوتیك‌ها.................. 60

د) آنتی‌بیوتیك‌های بتالاكتام.................... 63

1-1-7- اثر اكسیم در درمان بیماری آلزایمر..... 67

الف) علت‌شناسی بیماری آلزایمر................. 68

ب) درمان بیماری آلزایمر...................... 68

1-1-8- مشتقات اكسیم با خاصیت ضد تشنج........ 70

الف) فیزیوپاتولوژی صرع.................. 72

ب)اتیولوژی صرع.............................. 74

ج) دارو درمانی صرع.......................... 75

1-1-9- مشتقات اكسیم با خاصیت مهار كنندگی پمپ سدیم ـ پتاسیم 78

1-1-10- اكسیم با خاصیت مهاركنندگی آنزیم Cytp450 79

فصل دوم: بخش نظری

2-1- تلاش برای سنتز 2-(4-ترسیوبوتیل-1- سیكلوهگزنیل)-4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون. 81

2-1-1- روش سنتز 2-(4- ترسیوبوتیل-1-سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون در محیط اسیدی 82

2-1-2- روش سنتز 2-(4- ترسیوبوتیل-1-سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون در محیط اسیدی با حلال تولوئن82

2-1-3- روش سنتز 2-(4- ترسیوبوتیل-1-سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون در محیط بازی 83

2-1-4- روش خالص سازی كتون سنتز شده........ 84

الف) انتخاب حلال............................. 85

ب) انحلال..................................... 86

ج) صاف كردن محلول داغ........................ 87

د) تبلور.................................... 87

هـ) صاف كردن................................ 88

و) خشك كردن بلور‌ها.......................... 89

2-2- تلاش برای سنتز اكسیم از 2-(4- ترسیوبوتیل-1- سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون..................... 90

3-1- روش سنتز 2-(4- ترسیوبوتیل-1-سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون در محیط بازی......... 91

3-2- عمل جداسازی كتون مورد نظر توسط كریستال‌گیری مجدد 92

3-3- طیف‌های كتون سنتز شده................ 95

3-4- بررسی و نتیجه گیری.................. 106

3-5- تلاش برای سنتز اكسیم از كتون ساخته شده در مرحله 3-1- 107

3-6- عمل جداسازی اكسیم مورد نظر توسط كریستال‌گیری مجدد 108

3-7- طیف‌های اكسیم سنتز شده.................. 110

3-8- بررسی و نیتجه‌گیری....................... 115

خلاصه انگلیسی................................ 116

منابع....................................... 117


مطالب دیگر:
📒پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 21 (حسابداري اجاره ها) همراه با مثال های تشریحی📒پاورپوینت سرپرستی تیم ها، اردوها و کاروان های ورزش📒پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 23 (حسابداري مشاركت هاي خاص)📒پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 24 (گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداری)📒پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 25 (گزارشگري بر حسب قسمت هاي مختلف)📒پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 26 (فعاليت هاي كشاورزي)📒پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 27 (طرح هاي مزاياي بازنشستگي)📒پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 28 (فعاليت هاى بيمه عمومى)📒پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك)📒پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 31 ( دارايي هاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده)📒پاورپوینت بررسی و ارزیابی روان شناسي كودك📒تحقیق مکانیزاسیون واحد فروش در شرکت پوشاک📒تحقیق سيستم حسابداري در شرکت بيمه📒تحقیق بررسي نقش بندر لنگه در توسعه اقتصادي📒طرح توجیهی تولید پرلیت منبسط و مصالح ساختمانی سبک📒تحقیق بررسي تاثير يارانه هاي دولت بر قيمت كالاهاي وارداتي📒تحقیق بررسي تاثير صورت بندي قدرت سياسي بر توسعه سياسي و اقتصادي ايران طي سال هاي 1320 تا 1357📒تحقیق اعتبار اسنادي📒تحقیق رسیدگی به‌ اطلاعات‌ مالي‌ آتي (بخش 340 استانداردهاي حسابرسي)📒تحقیق استاندارد حسابدارى شماره 28 (فعاليت هاى بيمه عمومى)📒تحقیق استاندارد حسابداری شماره 19 (ترکيب‌ هاي تجاري)📒تحقیق طراحي نظام هاي مالي یک شركت سهامي خاص📒تحقیق صورت هاي مالي یک كارگاه توليدی📒گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت سودا شيمي📒تحقیق طراحی و پیاده سازی وب سایت هتل